Att ta snabblån är något som blivit allt vanligare. Det viktiga är dock att man vid ett akut lån inte överskattar sin ekonomiska förmåga. Man ska alltid ta lånet för rätt ändamål och se till att man har en bra och säker avbetalningsplan.

 

office-pen-calculator-computation-163032Snabblån är förknippade med höga räntor. Att välja ett årslån framför kortsiktiga högkostnadskrediter ger generellt sett ett betydligt bättre pris, något som bland annat jämförelsesajten Sekina.se tagit fasta på. Förr hade nästan alltid snabblån en löptid på 30 dagar, men numera är det vanligare att lånet läggs upp på ett års tid. Detta innebär alltså att lånet har en återbetalningstid på minst 12 månader, vilket leder till att det blir både billigare och säkrare att låna. Oftast är det just höga räntor som ska betalas snabbt som leder till ekonomiska problem. Detta skriver Sveriges Radio som hävdar att vissa låntagare betalar räntor som är betydligt högre än själva lånen de tar. Ibland är det nödvändigt att ta ett akut lån till något, men då ska man som låntagare var väl insatt i vad räntorna innebär och se till att man verkligen tar lånet för rätt ändamål. Svenska Dagbladet skriver exempelvis om hur nästan var femte svensk lånar till semesterresor. Detta är ett typiskt ändamål som ofta leder till skulder, eftersom låntagarna överskattar sina sparingsmöjligheter och sin framtida ekonomi.

 

Orsaker till ekonomiska problem

Svenska Yle skriver att anledningarna till varför ekonomiska problem uppstår inte ligger hos snabblånen. Skulder drabbar oftast människor som redan har någon form av ekonomiska problem när snabblånen tas. Oftast går problemen att härleda till barndomen, och enligt experter borde vi satsa mer på ekonomiuppfostran. Att ha ett samarbete mellan skolan och hemmet vore det optimala, så att unga redan från tidig ålder kan lära sig innebörden av att hantera pengar ansvarsfullt. En idé för detta kan vara att så tidigt som möjligt börja spara pengar, vilka unga sedan kan ta av när de behöver införskaffa något. På så sätt bygger de upp en buffert och slipper ta lån alls.