Frivillig rättelse, som det också kallas, är en period då den som ska betala skatt har möjlighet att ta fram obeskattade medel utan att drabbas av till exempel åtal. I Sverige har vi använt oss av systemet sedan 1923, och omfattar obeskattade medel både i Sverige och utomlands. Trenden för frivilliga rättelser har ökat de senaste åren, eftersom Skatteverket gick ut med en kampanj som informerade om företeelsen. En frivillig rättelse innebär inga skattetillägg, och det skattebrott som det skulle ha inneburit att inte redovisa de obeskattade medlen upphör direkt när rättelsen inkommer till Skatteverket. Ingen anledning att svettas alltså. En självrättelse är inte heller någon krånglig sak. Du kan enkelt få hjälp med självrättelse av en skattejurist, som kan företräda dig gentemot Skatteverket. Ni går igenom de obeskattade medlen, och sammanställer och strukturerar materialet i enlighet med Skatteverkets bestämmelser. Målsättningen är att ett beslut ska fattas inom tre månader från det att de kompletta handlingarna kommit Skatteverket till handa.

Vad händer i skatteparadisen?

Att gömma sina tillgångar i skatteparadis, eller offshore-ekonomier som det också kallas, har länge varit ett populärt sätt att spara pengar för de förmögna. Det rör sig om finanscentra som har som affärsidé att hantera företags kapital med riktigt långtgående förmåner. Internationella Valutafonden definierar offshore-ekonomierna som att de tillhandahåller låg eller ingen beskattning, återhållsam eller obefintlig reglering av finansmarknaden samt banksekretess med möjlighet till anonymitet. Offshore-ekonomierna är ofta mikrostater som Andorra, Monaco och Seychellerna. Öar utgör ofta bra skatteparadis, som Isle of Man, Guernsey och Jersey. Öarna är små till ytan, med små förutsättningar för naturligt näringsliv. Låg skatt gör ön rik, eftersom den finansiella sektorn utgör öns huvudsakliga inkomstkälla. Schweiz och Luxemburg, som framstår som arketypen för skatteparadis, har de senare åren plockats bort från listan eftersom de lämnat över sin banksekretess och tecknat informationsavtal med Sverige.