Betalningsanmärkning är något som kan drabba inte bara privatpersoner, utan även företag. SAAB har sedan en tid tillbaka problem med att betala sina underleverantörer, något som på sikt kan leda till att företaget får problem med sin solvens och likviditet.
Nyligen skickades de anställda på SAABs fabrik i Trollhättan hem från sina arbeten, med bibehållen lön. Det finns nämligen ett avtal mellan fabriksledningen och facket som möjliggör flexibel arbetstid. Arbetet vid fabriken låg nere under två dagar, vilket motsvarar 448 tillverkade bilar. Både SAAB och Spyker har haft problem med att få fram pengar till verksamheten. En lösning som diskuterats är att sälja fabriker och andra fastigheter och sedan hyra tillbaka dessa. På detta sätt skulle man kunna lösgöra det kapital som ligger bundet i fastigheterna. Byggnaderna och marken som SAAB äger värderades för två år sedan, då en företagsrekonstruktion genomfördes, till 915 miljoner kronor. Denna beräkning förutsätter dock att fabrikerna fortsätter användas till att bygga bilar. I annat fall blir tillgångarnas värde endast 270 miljoner.
SAAB är i behov av både en kortsiktig förstärkning av finanserna, för att lösa leverantörsfrågan, och mer långsiktiga tillskott som förhoppningsvis ska göra bolaget mindre känsligt. SAABs underleverantörer har den senaste tiden hållit inne med leveranser, eftersom de inte fått betalt från företaget.  Totalt rör det sig om mellan fem och tio leverantörer, vars räkningar inte betalats. För många av dessa leverantörer är avbetalningsplaner och ytterligare anstånd inte trovärdiga alternativ, eftersom de själva befinner sig under ekonomisk press. Den ryske finansmannen Vladimir Antonov, som sagt sig vara beredd att satsa en halv miljard kronor i företaget, väntar på att godkännas som ägare av Riksgälden.  Förutom av Riksgälden ska ägarbytet även godkännas av regeringen, Europeiska Investeringsbanken och av General Motors ledning. Denna process kan komma att dra ut på tiden, och frågan kvarstår om vad som kommer att hända med den svenska biltillverkaren.