Vad är bra att tänka på vid möten och inte minst vid interna möten på ett företag? Och vilka kontorsmaskiner är det viktigt att ett kontor har?

För att ett kontor ska fungera som arbetsplats behövs kompetenta medarbetare och chefer, tydliga mål och lönsamhet. Dessutom behövs bra kontorsmaskiner för att det dagliga arbetet ska skrida på utan onödiga stopp. Med säker användning är en rejäl inbindningsmaskin som till exempel MangaPunch Pro eller GBC WireBind något att hålla ögat öppet efter. Liksom kopiator, utskrivare, falsningsmaskin och liknande.

Onödiga möten på kontor vanligt

Men något vi behöver mindre av på våra arbetsplatser runt om i landet är onödiga möten, som bara kostar tid och pengar. Större resursslöseri får man faktiskt leta efter. I en artikel i Metro går det till exempel att läsa om hur vi slösar bort hela fyra veckor per år på onödiga möten. Dessa ineffektiva möten får endast medarbetare att känna sig stressade och det är du som chef som har som ansvar att bryta mönstret, se över möteskulturen internt och ta vara på dina medarbetares dyrbara tid och välmående på arbetsplatsen.

Ta ställning till om du behöver vara med

Något att tänka på är att du själv som medarbetare också har chansen att påverka kulturen, till exempel genom att ta ställning till mötesinbjudningar och säga nej med bra argument om du känner att mötet är onödigt. Ta till exempel ställning till om vad för underlag eller instruktioner du fått eller bör få inför mötet, om det inte framgått i mötesinbjudningen vad som förväntas av dig på mötet. Om du inte kommer kunna bidra på mötet, så tacka vänligt men bestämt nej. Fråga dig också vad du själv kan förbereda inför mötet. Att inte ha ett tydligt syfte eller mål när man bokar in ett möte, är totalt resursslöseri för alla inblandade. Tyvärr är det vanligt och det visar sig i en undersökning att hela varannan arbetsgivare saknar regler för hur möten ska styras.

Även här och här går det att läsa om onödiga möten och dyra mötesfällor som att likställa med att kasta pengar i sjön, visa på dåligt ledarskap och bidra till en ökande stress hos medarbetare.