Allt fler utlandssvenskar börjar betala tillbaka på sina gamla studielån, en grupp som annars ibland undviker att betala räkningar från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Innan du tar ett lån är det viktigt att tänka på att du i framtiden även bör kunna betala tillbaka det.

woman-hand-smartphone-desk-largeMycket har det skrivits om hur utlandssvenskarna är de som ligger efter mest med sina studielån. Flertalet är de som studerat en hel utbildning utomlands och som därefter slutat betala av de gamla CSN-lån som gäckar dem. I Dagens Nyheter kan en dock läsa att CSN nu valt att skärpa sina rutiner vad gäller just utlandssvenskar och obetalda, efterhängande studielån. Det har dessutom gjort att myndigheten har börjat se resultat, allt fler i utlandet har börjat betala tillbaka på sina gamla lån.

Personlig kontakt och samarbete med andra länder

Det CSN framförallt ser hjälper i att få in pengarna är att öka antalet ärenden som går till inkasso genom att innefatta fler länder än tidigare. Dessutom tycks den personliga kontakten med gäldenären vara viktig för framgången här, så att personen i fråga blir kontaktad direkt av myndighetspersonen i fråga. Det är något som CSN har tagit fasta på och utarbetat nya rutiner för, som också har gett gott resultat visar det sig.

Läs på om vad olika lånetyper har för villkor

Det behöver dock inte gå så långt som till inkasso när man tar ett lån. Helst ska det inte göra det alls, om en själv och låneinstitutet har beräknat återbetalningsförmågan rätt och riktigt.

Bra att veta innan du tar ett lån är att läsa på om olika typer, det kan en göra på Hallå Konsument bland annat. Sedan finns det en hel del fördomar och missvisande artiklar om olika lånesorter, det gör det extra viktigt att göra sin egen research. Mer information om finns till exempel att läsa på smslånonline.se.