I filmen ”Det våras för Hitler”, säljer två producenter andelar i sin föreställning för sammanlagt 26 000 % av intäkterna. Deras plan är att sätta upp en musikal som är så dålig att den läggs ned efter första föreställningen, vilket kommer att göra att värdet på andelarna sjunker och de kan köpa tillbaka dem för mindre än vad de sålde dem för. I Bondfilmen Casino Royale har skurken Le Chifre, spelad av Mads Mikkelsen, en plan att sälja aktier i ett flygbolag, spränga ett av bolagets plan och sedan köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris. Enligt ett rykte kan Usama bin Laden ha gjort något liknande kring den elfte september 2001.

Det är dock inte bara fiktiva och verkliga skurkar och lurendrejare som ägnar sig åt verksamhet av den här typen. Blankning, eller aktielån som det också kallas, är helt lagligt, även om det föreslagits att begränsa möjligheterna med olika typer av regler.

Aktielån går för det mesta till så att man lånar aktier av ett finansinstitut, säljer dem vidare och sedan, när kursen fallit, köper tillbaka dem till ett lägre pris och lämnar tillbaka dem till institutet. För att detta ska fungera krävs det att kursen inte stiger, då blir man istället tvungen att lägga ut pengar för att köpa tillbaka aktierna, som den egentliga ägaren är angelägen om att få tillbaka. Aktielån är med andra ord riskabla om man jämför med sms lån och andra typer av lån.

För att man ska kunna tjäna några större belopp på aktielån krävs att man handlar med stora mängder aktier, vilket kräver ett stort kapital. Det är därför något som privatpersoner sällan ägnar sig åt. Risken att bli skuldsatt om kursen stiger är nämligen överhängande.
En ännu mer kontroversiell form av aktielån är så kallad naken blankning, där man inte äger de aktier som blankas. Naken blankning är förbjuden i bl.a. Tyskland.