Vilka företag som det går bra för på den svenska börsen varierar beroende på konjunkturer och världshändelser, för att bara nämna några. Ett sätt att se på vilka företag som egentligen är lönsamma på den svenska börsen är att se över vilka företaget som har haft en högsta procentuella ökningen i rörelsemarginalen. Efter en sådan genomgång av de olika företagen kan man se att IT branschen väcker en tilltro till framtiden.

IT-branschen är i ständig rörelse vilket kan vara ytterligare en anledning till att det går bra. I en undersökning var det ett svenskt mjukvaruföretag som hamnade på andra plats i listan, mycket på grund av kostnaderna för en enskild såld kostnad är betydligt lägre än för andra produkter, vilket för dem påverkar till högre bruttomarginaler i jämförelse med andra branscher som verksamheter där råvaror står i fokus. På första plats i listan över bäst rörelsemarginal på börsen kom under det föregående året fastighetsbolagen, deras högre kostnader för räntor kommer nämligen längre ner och påverkar därmed inte rörelsemarginalen.

Finns naturligtvis även interna orsaker kring om det går bra för ett företag eller inte. En fråga som man ofta kan fråga sig själv är hur väl dessa framgångsföretag hade lyckats om inte alla de små detaljerna hade fungerat. Man fokuserar alltför ofta på den övergripande bilden men lika viktigt är administrativa delarna på de något lägre nivåerna i företaget. Kontorsvaror på rätt platser i företaget kan verka som en bagatell, men är hända en aspekt man behöver räkna in när man tänker på vilka nödvändiga steg som behöver vara uppfyllda för att kunna skapa en framtida framgångssaga.