Kategorier
Aktiehandel Kunskapsprov

Avanza kunskapsprövning – Bull & Bear certifikat

Här följer en guide för att klara Avanzas kunskapsprov om att handla med Bull & Bear certifikat. 

1. Vad har du för utbildning som relaterar till handel i börshandlade produkter med hävstång (såsom Bull & Bear-certifikat)?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

2. Har du tidigare handlat börshandlade produkter med hävstång (såsom bull & bear-certifikat)?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

3. Har du genom tidigare eller nuvarande yrke skaffat dig erfarenhet med handel i denna typ av instrument?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

4. Hur många transaktioner har du genomfört i denna typ av instrument de senaste två åren?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara ärligt.

5. Hur stora transaktioner brukar du normalt göra i denna typ av instrument?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara ärligt.

6. Hur länge planerar du i genomsnitt att äga samma bull/bear-certifikat?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Men att hålla Bull/Bear certifikat längre tid är generellt en dålig idé, så svaren ”Mycket kort” eller ”Kort” är rimligen bättre.

7. Hur många procent av din investering i bull/bear-certifikat kan du med din nuvarande ekonomiska situation klara av i förlust?

Svar: -100%

8. Certifikat har i vissa fall en inbyggd hävstång. Vad innebär det vid eventuell förlust?

Svar: Att eventuell förlust kan bli större än om hävstången inte fanns.

9. Om underliggande tillgång har en utveckling med -10%, och du äger ett bear-certifikat med hävstång 2, hur bör instrumentet på ett ungefär utvecklas i värde?

Svar: +20%

Förklaring: När du köper bear-certfikat tjänar du pengar när den underliggande tillgången minskar i värde. Med hävstång 2 ”förstärks” dina förluster/vinster gånger 2, så med hävstång tjänar du i detta fall 2 * 10% = 20%.

10. När kan det vara svårt att sälja din börshandlade produkt?

Svar: När emittenten på grund av tekniska problem eller hög volatilitet inte kan ställa priser.

Förklaring: Emittenten är den instution som är utgivare av certifikaten ifråga. Ifall utgivaren upplever tekniska problem så kan det hända att certfikaten ej går att handla med.

11. Hur mycket av ditt investerade kapital kan du förlora när du handlar med bull/bear-certifikat?

Svar: Jag kan förlora hela det investerade beloppet. 

12. Påverkas du av prisförändringar i den underliggande tillgången även utanför Stockholmsbörsens öppettider?

Svar: Ja.

13. Vilken av följande risker är en typisk risk för bull & bear-certifikat?

Svar: Marknadsrisk, emittentrisk kreditrisk, likviditetsrisk.

14. Vilket påstående stämmer bäst in på ett bull/bear-certifikat?

Svar: Både bull och bear-certifikat är mindre lämpliga att hålla över tid än andra börshandlade produkter som inte har dagliga hävstänger.

15. Är det viktigt att ta del av faktablad och slutliga villkor innan handel?

Svar: Ja