Kategorier
Aktiehandel Fonder

Indexfonder vs enskilda aktier: vad passar dig bäst?

Vad är indexfonder och enskilda aktier? När du överväger att investera på aktiemarknaden, står du inför valet mellan indexfonder och enskilda aktier. Indexfonder är investeringsfonder som följer ett specifikt marknadsindex, såsom S&P 500, och syftar till att spegla indexets prestationer. Enskilda aktier är aktier i ett specifikt företag, där investeraren köper en del av företaget. […]