Kategorier
företag

Sam Altman är åter tillbaka på OpenAI

I november skakades OpenAI av dramatik när Sam Altman tvingades lämna sin tjänst, vilket ledde till en extern granskning. Efter den här händelsen har läget stabiliserats, och det finns planer på att återinföra Altman i bolagets styrelse, tillsammans med tillägg av tre nya styrelsemedlemmar, rapporterar softalarm360.com.

OpenAI, känt för sin banbrytande utveckling av ChatGPT, har erkänts för sitt bidrag till artificiell intelligens, syftande till att gagna mänskligheten. Bolaget har varit aktivt inom forskningsområden som AI-etik, neuronnätverk och maskininlärning, med stöd från välkända namn som Elon Musk och Peter Thiel. Senaste nytt är att Altman inte längre innehar rollen som VD, och detaljerna kring hans avgång är ännu inte offentliga. Enligt styrelsen beror det på brist på transparens i hans kommunikation, vilket har kritiserats från olika håll.

Återinsatt i sin roll

Beträffande styrelsens omorganisering, avlägsnades Altman, som varit VD sedan 2015, i november 2023 på grund av förtroendefrågor men återkallades kort därefter. Det har nyligen meddelats att han återvänder till styrelsen, där han kommer att tjänstgöra tillsammans med nya medlemmar som Sue Desmond-Hellmann, tidigare VD för Bill and Melinda Gates Foundation; Nicole Seligman, tidigare vice VD på Sony Corporation; och Fidji Simo, VD på Instacart.

Mitt i interna konflikter har OpenAI:s medgrundare Elon Musk uttryckt sitt missnöje med företagets nuvarande inriktning, anklagat det för att överge sitt humanitära uppdrag för kommersiella intressen och hotat med rättsliga åtgärder. Musk föreslog ironiskt på sociala medieplattformen X att byta namn på företaget till ”ClosedAI” för att han skulle dra tillbaka sitt stämningsanspråk. Som svar har OpenAI framhållit att Musk själv spelade en roll i företagets skifte mot att bli mer vinstdrivande, och antyder att hans kritik beror på besvikelse över att de lyckas utan honom.

Konflikten med styrelsen

Det finns spekulationer om att Altman avlägsnades på grund av meningsskiljaktigheter med styrelsens konservativa hållning till AI-utveckling, i motsats till Altmans strävan efter att kommersialisera bolaget snabbt. Norén menar att Altman hade en idealisk inställning för ett kommersiellt företag, men att OpenAI skiljer sig med sitt icke-vinstdrivande uppdrag.

Sam Altman har lyckats göra OpenAI till en omtalad aktör på kort tid och likställs av Norén med andra framträdande teknikentreprenörer såsom Elon Musk och Mark Zuckerberg. Altman framstår som en inflytelserik person inom tekniksektorn, uppskattad för sin framtidsvision och förmåga att attrahera investeringar.