Kategorier
Aktiehandel Kunskapsprov

Avanza kunskapsprövning – Kredit

Här följer en guide för att klara Avanzas kunskapsprov om att handla med krediter.

Fråga 1: Vad har du för utbildning som relaterar till handel med nyttjande av värdepapperskrediter?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

Fråga 2: Har du tidigare handlat värdepapper och utnyttjat värdepapperskredit?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

Fråga 3: Har du genom tidigare eller nuvarande yrke skaffat dig erfarenhet för handel med kredit?

Svar: Finns inget rätt svar på frågan. Svara vad du vill.

Fråga 4: Vad är ditt investeringsmål med att använda värdepapperskredit?

Svar: Hävstång.

Fråga 5: Om du har en hög belåningsgrad och ditt innehav plötsligt sjunker snabbt i värde, kan du då förlora mer än vad du investerat med dina egna pengar?

Svar: Ja.

Fråga 6: Innebär nyttjandet av en kredit att du lånar pengar?

Svar: Ja.

Fråga 7: Vilken typ av lån är en värdepapperskredit?

Svar: Lån med säkerhet.

Fråga 8: Hur mycket kredit kan du vid en given tid utnyttja?

Svar: Det lägsta av min kreditlimit och summan av belångsvärdet för mina värdepapper.

Fråga 9: Vilket påstående stämmer in bäst på räntan?

Svar: Räntan på krediten kan ändras över tid.

Fråga 10: Hur påverkas din risknivå av att du använder kredit?

Svar: Min risk ökar när jag använder kredit.

Fråga 11: Om värdepappernas marknadsvärde går ned när du utnyttjar kredit, kan du då behöva sätta in mer pengar?

Svar: Ja

Förklaring: Du belånar dina värdepapper för att få kredit. Ifall värdet på aktierna minskar kraftigt, kan banken behöva att tvångsförsälja dina värdepapper för att betala av skulden. För att undvika detta, kan du fylla på med mer pengar så du slipper råka ut för tvångsförsäljning.

Slut på prov.