Kategorier
Investeringar

Sveriges position inom gröna investeringar: En kritisk tid för handling

Sverige har länge haft en stark position när det gäller gröna investeringar, men enligt en ny rankning utförd av konsultföretaget Sweco, på uppdrag av Sveriges Ingenjörer, finns det nu stora utmaningar som hotar vår ledande ställning.

I en debattartikel skriven av Ulrika Lindstrand och Johan Kreicbergs betonas att Sveriges topposition inom gröna investeringar är i fara, vilket kan påverka klimatomställningen, tillväxten och jobben negativt.

ESG-investeringar

ESG-investeringar är ett område där Sverige ligger bra till enligt undersökningar, och just nu rankas vi #5 i världen när det kommer till gröna investeringar. ESG-investeringsstrategier syftar på en investeringsmetod där miljömässiga (Environmental), sociala (Social) och styrningsrelaterade (Governance) faktorer spelar en central roll i beslutsprocessen. Denna approach har blivit allt mer populär bland investerare som vill att deras kapital inte bara ska ge ekonomisk avkastning utan också bidra till positiva förändringar i samhället. På klimatforandring.se kan du läsa mer om gröna investeringar och ESG.

Men enligt undersökningen av Sweco hotas nu Sveriges ledande roll.

Klimatomställningens nödvändighet

Klimatomställningen är en av världens största utmaningar. En fullskalig omställning till fossilfri produktion är helt nödvändig för Sverige. ”Görs inte omställningen kommer vi inte längre kunna ha någon industri,” skriver Lindstrand och Kreicbergs. Att vara ett attraktivt land för industriella investeringar har alltid varit avgörande för tillväxt och välstånd. Genom EU:s Fit for 55 har Sverige nu en rättslig skyldighet att minska utsläppen med 55 procent till 2030. Annars väntar allvarliga påföljder. Klimatneutralitet ska nås 2050.

Ökad konkurrens och nödvändiga satsningar

Många länder vill vara hemvist för framtidens fossilfria industri, och investeringsbesluten kommer att påverkas av detta. Sveriges Ingenjörer har därför gett Sweco i uppdrag att jämföra Sverige med 14 konkurrentländer i en helt ny rankning för gröna investeringar. ”I dag, onsdag, när ’Swedish Lunch’ äger rum vid World Economic Forum i Davos, presenterar vi rapporten,” förklarar Lindstrand och Kreicbergs.

Denna rankning, baserad på en Pestelanalys av 13 parametrar, visar att tillgången till fossilfri energi och korta tillståndsprocesser nu har större betydelse än tidigare. Sverige hamnar totalt på femte plats, starkt internationellt med en hög andel förnybar energi och topposition inom innovation och forskning.

Rankning. Gröna investeringar

1) USA

2) Tyskland

3) Danmark

4) Storbritannien

5) Sverige

6) Kanada

7) Finland

8) Schweiz

9) Frankrike

10) Kina

Utmaningar och områden där Sverige ligger efter

Trots vår starka position finns det stora orosmoln. ”Swecos analys visar att flera länder nu växlar upp sina satsningar på områden där vi hamnat i bakvattnet,” skriver Lindstrand och Kreicbergs. Här är några kritiska områden där Sverige behöver förbättra sig:

  1. Kompetensförsörjning: Flera länder, inklusive Tyskland och Finland, har en högre andel STEM-utbildade än Sverige. En svensk STEM-strategi är på gång, men många konkurrentländer har redan implementerat sina strategier med framgång. Sverige behöver prioritera talangattraktion och stärka samordningen för att bli mer konkurrenskraftiga.
  2. Vätgasstrategi: Länder som Finland, Tyskland, Storbritannien och Kanada har ambitiösa vätgasstrategier som redan lockar till sig investeringar. Sverige ligger efter, men en väl utformad vätgasstrategi kan bli en avgörande framgångsfaktor.
  3. Tillståndsprocesser: Sveriges tillståndsprocesser är mycket längre än i många andra länder. Till exempel tar det i Sverige 108 månader att få tillstånd för vindkraft, jämfört med 40 månader i Tyskland. Att snabba på dessa processer är avgörande för vår energiförsörjning.
  4. Politiska satsningar: Andra länder gör stora offensiva satsningar. USA har lanserat Inflation Reduction Act (IRA), den största klimatsatsningen i landets historia, och Tyskland och Kanada har presenterat stora statsstöd för att gynna gröna investeringar. Sverige behöver liknande offensiva satsningar för att hålla sig konkurrenskraftigt.

Behovet av en grön investeringsoffensiv

För att Sverige ska behålla sin starka position inom gröna investeringar krävs det nu en grön investeringsoffensiv. ”Genom stärkt forskning och utveckling samt kompetensförsörjning behöver vi nu en grön investeringsoffensiv,” betonar Lindstrand och Kreicbergs. Annars riskeras klimatomställning, arbetstillfällen och tillväxt i vårt land.